top of page

Vad är ett tullombud?

Ett tullombud är ett företag som hjälper andra företag och privatpersoner att navigera i den komplexa internationella handeln. De samarbetar med tulltjänstemän/tullverket för att se till att alla tillämpliga bestämmelser följs och att varorna deklareras så snabbt och effektivt som möjligt.

Du är nu 2 steg från att få hjälp med ditt ärende.

 

Fortsätt nedan.

STEG 1:

Vad behöver du hjälp med?

bottom of page